Makbul Rüyalar: Hayallerin Yansıması

Gördüğümüz rüyalarla ilgili çok farklı inanışlar mevcuttur. Kimilerine göre rüyalar sadece uyku esnasında beynimizde oluşan imgelerden ibaret olup gerçek hayatımızla ilgili ne uzaktan ne de yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Bazı kimselere göre ise rüyalar aslında hayatımızla ilgilidir ve gelecekte başımıza gelebilecek şeylerle ilgili ip uçları barındırır. Tabi bu inanışlardan hangisinin doğru olduğu ya da hangisinin daha gerçeklere dayanarak bir sonuca ulaştığı konusunda bilimsel açıdan kanıtlanmış bir bulgu bulunmamaktadır

Rüya tabirleri

Rüya tabirleri

Bazı kaynaklarda aslında rüyalarımızı kontrol edebilmemizin mümkün olduğuna değinilmiştir. Bu kaynaklara göre göreceğimiz rüya için yatmadan önce belirli bir süre düşünülmesi ya da gün içinde belli bir konu üzerinde sürekli düşünmemiz aynı günün gecesinde o konuyla ilgili rüya görmemizi sağlamaktadır. Rüyalarımızı kontrol edebilmenin çeşitli kaynaklarda açıklanan başka yolları bulunmaktadır. Bu yolları izleyerek rüyalarımızı kontrol edebildiğimiz söylenmektedir.

Kimi kaynaklarda rüyalarımız 3 farklı şekilde görülebilir;

Bunlardan ilki salih rüyalardır. Salih rüyalarda rüyamızda gördüğümüz şey apaçıktır. Gerçek hayatımızda olan olaylarla ilgidir ve aslında görülen rüyaya benzer olaylar gerçek hayatta da başımıza gelmesi muhtemel olaylardır. Bu tarz rüyalar genellikle çok fazla yorum gerektirmeyen ve olduğu gibi gerçekleşen rüyalardır.

İkinci rüya çeşidi şeytani rüya olarak tanımlanır. Şeytani rüya da insanın içinde vesvese oluşturan ve gerçekleşmesi durumunda başımıza çok kötü şeylerin gelebileceğini işaret eden rüyalardır. Bu tür rüyalar çok dikkatli olarak yorumlanması gerekir ve bazen de kendimizle ilgili olmayan sadece kötü duygulara kapılmamızı sağlayacak türden rüyalardır.

Üçüncü rüya şekli ise bilinç altı rüyadır. Bilinç altı rüyada aslında sürekli bir konu üzerinde durulması sonucunda rüyamızda da karşımıza çıkan durumlardır. Bir örnek vermek gerekirse, uzunca bir süredir birikim yapan ve ev almak isteyen bir kimse günlük hayatında sürekli ev almanın hayali ile yaşar. Çevresindeki satılık evleri takip edip kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü muhitteki evler ile ilgili araştırmalar yapar. O an itibariyle alamayacağını bildiği halde sürekli bu konuda düşündüğü için rüyasında da yeni bir ev aldığını ve bu evle ilgili olarak beğendiği ya da beğenmediği bazı durumların olduğunu görebilir. Çok çeşitli türden rüya bulunduğu için bu rüyaların da doğru bir şekilde tabir edilmesi de büyük önem arzetmektedir.

İnsan emeğini takdir etmek için ⭐Paylaş⭐ 🙏